Hình Ảnh Vui Nhộn Của Những Bạn Nhỏ Học Tại Parki

Ngày đăng bài: 05/03/2018 Lúc: 15:04 Tác giả: Trung tâm Ngoại Ngữ Parki Đà Nẵng.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PARKI - PARKI FOREIGN LANGUAGES CENTRE

Địa chỉ: 448/9 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0932555149

Email: giaoducparki@gmail.com