Liên hệ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PARKI - PARKI FOREIGN LANGUAGES CENTRE

Địa chỉ: 448/9 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0932555149

Email: giaoducparki@gmail.com

Thông tin liên hệ:

Email cho chúng tôi:

Form liên hệ