Gương mặt Parki

Cẩm Tiên – Tiếng Anh là đam mê của tôi

Cẩm Tiên – Tiếng Anh là đam mê của tôi

Cẩm Tiên không chỉ dừng lại ở mức điểm B1 mà bạn đã đạt ở mức điểm B2 – 6.0, đặc biệt với kĩ năng Viết 8.0.

Quynh Huynh – Nữ tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam airlines

Quynh Huynh – Nữ tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam airlines

Huỳnh Khánh Quỳnh đạt được tổng điểm 6.5, tương đương mức độ B2 Vstep theo quy định của Bộ Giáo dục Việt Nam.